• Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap

Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap

Mustafa Kemal Atatürk

% 25 indirim
788,90 ₺
591,68 ₺

Ücretsiz kargo


Satıcı - Kaynak Yayınları

Ertesi gün kargoya verilir.


Paylaş:

Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap özellikleri:

Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.

Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap için satıcı açıklaması

1- Din ve Laiklik Üzerine

Bu derleme, Atatürk’ün din ve laiklik üzerine söylediklerini ve yazdıklarını içeriyor. Doğu Perinçek, Atatürk’ün bütün eserleri yanında, Türk Tarih Kurumu arşivlerinde halktan gizlenen yayımlanmamış el yazılarını da inceledi ve ilgili bölümleri derlemeye aldı.

- Türk Tarihinde İslamın ve Halifeliğin Rolü
- Sultan ve Halifelerin Düşmanla İşbirliği
- Şeyhler, Dervişler, Tarikat Şeyhleri, Müftüler, Hatipler ve İmamlar
- Atatürk’ün Elyazısıyla: Allah’ın Doğuşu, Muhammed ve İslamiyet, Dinin Rolü
- Laiklik, Din ve Dünya İşlerinin Ayrılması

Bu derleme, Doğu Perinçek’in Kemalist Devrim-2 / Din ve Allah adlı eseriyle birlikte incelenmelidir.

 

2- Geometri

Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, III. Türk Dil Kurultayı ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı nda kendi eliyle yazmıştır. 
Geometri, eski terimle "hendese", eğitim örgütümüzde önemli bir yer tuttuğu halde, bunun terim düzeni çok ağdalı ve çapraşıktı. Arapça ile Farsça okul programından kaldırılmış, fakat Arapça üzerine kurulmuş olan terimler kalmıştı. 
İşte bu küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler hep bu amaçla Atatürk tarafından türetilip konmuştur.

Ankara, 10 Kasım 1971
Türk Dil Kurumu Başuzmanı
A. DİLÂÇAR

 

3- Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal ve Diğer Askeri Yazılar

Bu kitap Atatürk ün 1909-1914 yılları arasında kaleme aldığı askeri yazılarını bir araya getiriyor.

"Takımın Muharebe Eğitimi"ne Önsöz (1909)

Cumalı Ordugâhı (1909)

Ali Rıza Pasa Adına Kaleme Alınan "Genel Eleştiri" (1910)

Taktik Tatbikat Seyahati (1911)

Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal (1914)

 

4- Hatırat Sayfaları

Atatürk, 1914-1919 dönemine ait anılarını, Hâkimiyeti Milliye gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı (Atay) ile Milliyet gazetesinin başyazarı Mahmut (Soydan) Beylere anlatmış ve yazdırmıştır.

Anılar, bu iki gazetede 13 Mart 1926-12 Nisan 1926 tarihleri arasında “Büyük Gazi nin Hatırat Sahifeleri” başlığıyla yazı dizisi olarak yayımlanmaya başlandıktan iki gün sonra Cumhuriyet gazetesinde de yer almıştır. Atatürk tarafından gözden geçirildikten sonra yapılan yayım içeride ve dışarıda yankılar uyandırır. Hükümetin ricası üzerine Atatürk birinci kısmın sonunda hatıralarını keser. Fakat gazeteciler, Samsun a çıkıncaya kadar geçen hadiseler hakkındaki notlarını tamamlamışlardır. Falih Rıfkı Atay, anıların sonraki bölümüne 1944 te yayımladığı 19 Mayıs adlı kitapta yer verir.

5- Nutuk - Gençler İçin

Atatürk ü bilmek ve anlamak, 20. yüzyıl Türkiye sini ve dünyasını inceleme ve açıklama çabasının bir gereğidir.
Nutuk, Atatürk ün önderlik ettiği devrimin en önemli belgesidir. Devrimi, devrimin önderi incelemektedir.

Bu bir derstir.

Atatürk altı gün süren büyük nutkunu gençlere seslenerek bitirmiştir.
Onlara varlıklarının ve geleceklerinin biricik temeli olan en kıymetli hazineyi emanet olarak bırakmıştır:
Birinci görev, Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyeti ni sonsuza dek korumak ve savunmaktır.
İşte bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için mutlaka Nutuk okunmalıdır.
Nutuk, gençlere, onları bu hazineden yoksun kılmak isteyen iç ve dış düşmanlara karşı her şart altında mücadele etme gücü verecektir.

 

6- Kürtler

Mustafa Kemal Paşa, daha Samsun a çıkmadan önceKurtuluş Savaşı nın denklemini kurmuştur:
"Türk ve Kürt tekmil milleti birleştirmek." Strateji de belirlenmiştir:
Doğuda bir dayanak yaratarak bütün vatanı kurtarmak.

İstiklal Savaşı döneminde Kürt sorununa getirilen çözüm, ortak çıkar ve geleceğe sahip olan Türk ve Kürtlerin müşterek vatanlarında, tek bir millet halinde birleşerek, özgür iradeleriyle birlikte yaşamaları,
ortak bir meclis ve hükümet kurmaları, millî haklara karşılıklı saygı göstermeleri ve kardeşlik esaslarına dayanmıştır.

Kurtuluş Savaşı nın Türk ve Kürdü emperyalizme karşı birleştiren, seferber eden, savaşın ateşinde sınanmış ve zafer kazanmış siyaset ve pratiği incelenmeli, eleştirilmeli, tartışılmalı ve önümüze ilişkin dersler çıkarılmalıdır. Tarihimizde böyle önemli bir esin kaynağı bulunmaktadır.
Atatürk ün o büyük tecrübeyi ifade eden yazı ve konuşmaları en kapsamlı haliyle bu kitapta derlenmiştir.

7- Emperyalizm ve Tam Bağımsızlık

Sevr Antlaşması’yla Batı emperyalizmi "baklayı ağzından çıkarmış", Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) için düşünülen "nihai çözümü" netliğe kavuşturmuştu. Sevr gösteriyordu ki Batılıların hedefi kısa ya da orta erimde Osmanlı yı tümüyle yok etmek, Anadolu yu Yunanistan ile Ermenistan arasında bölüştürmek ve bir Kürt devleti kurmaktı. Türkler de bir şekilde etnik temizliğe uğrayacaktı.

Atatürk, emperyalist Batı’nın Türkiye’ye saldırısını püskürtmenin ve Türk milletinin varlığını sürdürebilmesinin ancak çağdaş, güçlü bir devlet kurmakla mümkün olduğunu görüyordu. Devrim bunun için yapıldı; yoksa “şıklık, hoşluk, züppelik olsun diye” değil...

Elinizdeki kitapta Atatürk’ün emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesinin ifadesi olan yazı ve konuşmalarını bulacaksınız.

8- Suriye ve Irak

Atatürk ün Suriye ve Irak la ilgili yazı ve konuşmalarıen kapsamlı haliyle bu kitapta derlendi.

Kitapta Musul meselesinin tarihsel gelişimini de izleyebiliyoruz.

Bu konuşma ve yazılarda Atatürk ün Ortadoğu ya büyük önem verdiği, Suriye ve Irak la konfederasyon şeklinde bir birlik düşündüğü görülmektedir.

Daha 1917 yılında, o sırada Osmanlı yönetiminde bulunan Suriye için bağımsızlık öneren Atatürk e Talat Paşa "Bunu her yerde söyleme, seni asarlar" diyecekti.

Suriye yi "adam etmek"ten bahseden Fransızlar için"Onlar önce kendileri adam olsunlar" diyen Atatürk emperyalizme karşı mazlum milletlerin 
bağımsızlığını savunmakta, Suriye, Irak ve İran ın bağımsızlığını Türkiye nin bağımsızlığının güvencesi saymaktaydı.

9- Gençlik Üzerine

“Benim anladığım gençlik inkılabın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip  gelecek nesillere götürecek kimselerdir.”

Bu kitapta

Atatürk ün gençlik üzerine ve gençliğe yönelik söyleyip yazdıkları

ilk kaynaklarından yorumsuz olarak bir araya getirilmiştir.

Atatürk, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti ni

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeyi birinci vazife olarak verdiği

Türk gençliğine güvenmekte ve ona seslenmektedir.

Bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda

her zaman yol gösteren Atatürk ün söyleyip yazdıkları

Türk gençliğine her şart altında mücadele etme gücü verecektir.

10- Devrimcilik Üzerine

Bu kitapta

Atatürk ün devrim, devrimler ve devrimcilik konularında söyleyip yazdıkları

ilk kaynaklarından yorumsuz olarak bir araya getirilmiştir.

Atatürk ün devrimciliği yalnız kaleminde değildir; hayatı devrimcidir.

Her vatanseverin devrimci olmak zorunda olduğu bir çağda hayata gözlerini açtı,

o zor koşullarda büyüdü, Manastır İdadisi nden son nefesine kadar devrimci olarak yaşadı,

dünya ölçeğinde değeri olan bir devrime önderlik etti.

Devrimci Atatürk ün hayatı bir örgütçünün hayatıdır.

Hayatı boyunca devrim için örgütlenmelere önderlik etti.

Atatürk e göre:

"İnkılap, mevcut kurumları zorla değiştirmek demektir.

İnkılap, Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak,

yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini sağlayacak

yeni kurumları koymuş olmaktır."

Tarihsel bir zorunluluk olarak devrim haklılığını var olan kanunlardan almaz:

"Devrimin kanunu mevcut kanunların üstündedir."

Devrimi terk eden ve çürüyen devlet yöneticilerine karşı çözüm devrimdedir.

Devrimi yapacak kuvvet de halkın ve gençliğin kendisidir.

Devrim, bir devlet eylemi değil, örgütlü halk eylemidir.

Türkiye nin tarih birikimi içinde bugün bize en gerekli olan miras Atatürk ün devrimciliğidir.

 

11- Atatürk ve Kafkasya

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan vatan topraklarını kurtarma mücadelesinde zafer kazandığı günlere denk gelen elinizdeki kitabın sunu yazısı Doğu Perinçek tarafından kaleme alındı.

Kafkasya’da bugünkü statükonun yakın tarihte nasıl şekillendiğini ortaya koyan kitapta İngiliz emperyalizminin Türkiye’yi kuşatmak üzere oluşturduğu Kafkas seddinin Atatürk’ün önderliğinde ve Bolşeviklerle işbirliği halinde nasıl adım adım yıkıldığı belgelerin tanıklığında izlenebiliyor.

İngilizlerin Kafkasya’daki faaliyetleri,  Ermenilerin İngilizlerin desteğiyle Kafkasya ve Anadolu’da yaptığı katliamlar, Atatürk’ün Kafkas milletlerini emperyalizme karşı mücadeleye sevk etmek için yaptığı çalışmalar, İttihatçıların Kafkasya’daki siyasetleri de kitapta belgelerle sergileniyor.

Teslimat Detayları:

Bu ürün 24/9/2023 tarihine kadar Kaynak Yayınları tarafından kargoya verilir.

İade ve Değişim Hakkınız:

  • Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
  • Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
  • Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
  • Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
  • Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.

Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,44 ₺ 616,89 ₺
3 208,78 ₺ 626,35 ₺
4 158,53 ₺ 634,10 ₺
6 108,34 ₺ 650,02 ₺
9 74,75 ₺ 672,74 ₺
12 57,85 ₺ 694,16 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,03 ₺ 616,06 ₺
3 208,41 ₺ 625,23 ₺
4 158,17 ₺ 632,68 ₺
6 108,01 ₺ 648,07 ₺
9 74,44 ₺ 669,96 ₺
12 57,55 ₺ 690,55 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,03 ₺ 616,06 ₺
3 208,41 ₺ 625,23 ₺
4 158,17 ₺ 632,68 ₺
6 108,01 ₺ 648,07 ₺
9 74,44 ₺ 669,96 ₺
12 57,55 ₺ 690,55 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,44 ₺ 616,89 ₺
3 208,78 ₺ 626,35 ₺
4 158,53 ₺ 634,10 ₺
6 108,34 ₺ 650,02 ₺
9 74,75 ₺ 672,74 ₺
12 57,69 ₺ 692,27 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,03 ₺ 616,06 ₺
3 208,41 ₺ 625,23 ₺
4 158,17 ₺ 632,68 ₺
6 108,01 ₺ 648,07 ₺
9 74,44 ₺ 669,96 ₺
12 57,55 ₺ 690,55 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 308,41 ₺ 616,83 ₺
3 208,67 ₺ 626,00 ₺
4 158,36 ₺ 633,45 ₺
6 108,14 ₺ 648,84 ₺
9 74,53 ₺ 670,73 ₺
12 57,61 ₺ 691,32 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 307,56 ₺ 615,11 ₺
3 208,41 ₺ 625,23 ₺
4 158,17 ₺ 632,68 ₺
6 108,01 ₺ 648,07 ₺
9 74,44 ₺ 669,96 ₺
12 57,55 ₺ 690,55 ₺

İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları

Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap
Atatürkün Kaleminden Serisi 11 Kitap
0.0
5 Yıldız (0)
4 Yıldız (0)
3 Yıldız (0)
2 Yıldız (0)
1 Yıldız (0)