Bir Öğretim Sanatı Sosyokültürel Diyalektik Yöntem

59,32 ₺

Zihin Yetersizliği Ve Otizm Spektrum Bozukluğu/kolektif

142,46 ₺

Görsel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri

110,79 ₺

Metinsel Tutarlılık Çözümlemeleri

71,20 ₺

Türkmencenin Sesleri Ve Yazımı Üzerine

20% 137,20 ₺

109,76 ₺

Ücretsiz Kargo

Okul Öncesi Eğitimi İçin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Gelişt

102,87 ₺

Işitmenin Doğası Ve Işitmeye Yardımcı Teknolojiler

126,63 ₺

Bilim Dünyasında Eğitim 1

170,18 ₺

Anılarla Okul Müdürlüğü

130,59 ₺

Zihin Ahlak Ve Beden Eğitimi

90,99 ₺

Eğitimde Nitel Araştırma

134,54 ₺

Eğitime Giriş N11.77805

118,71 ₺

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

90,99 ₺

Genel Kimya Laboratuvar Deneyleri

90,99 ₺

Eğitim Liderliği Ve Yönetimi Kuramları

102,87 ₺

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri V/ramazan

118,71 ₺

Yine Yazı Yazıyoruz

118,71 ₺

Hafif Ağır Denenceler

87,03 ₺

Genel Biyoloji

118,71 ₺

Özel Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

158,30 ₺

Çocuklar İçin Telaffuz

118,71 ₺

Sınıf Yönetimi N11.75797

209,77 ₺

Ücretsiz Kargo

Diferensiyel Denklemler

209,77 ₺

Ücretsiz Kargo

Eğitimde Çağdaş Gelişmeler

102,87 ₺

Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi

98,91 ₺

Kuramdan Uygulamaya Anlam Bilimi

118,71 ₺

Şarkı Söyleyelim

55,36 ₺

Kuramdan Uygulamaya Öğretim Ilke Ve Yöntemleri

142,46 ₺

Beden Eğitimi Ve Sporda Öğretim Teknolojileri

71,20 ₺

Tekrarlı Okuma Ve Görsel Anlama Programı Öğrenci Çalışma Kitabı

110,79 ₺

Korkma - Depremden Korunma Yolu

86,24 ₺

Ücretsiz Kargo

Dünden Bugüne Türk Eğitim Sisteminde Denetim

118,71 ₺

Ilköğretim Okullarında Yönetim Ve Denetim Uygulamaları Rehberi

130,59 ₺

Ilkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları

98,91 ₺

Fen Öğretiminde Model Ve Modelleme

142,46 ₺

Stem Eğitimi Yaklaşımı

126,63 ₺

Spor Bilimlerinde Özel Eğitim Ve Kaynaştırma

154,34 ₺

Modüler Sistemin Değerlendirilmesi

110,79 ₺

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi 09-11 Mart 201

110,79 ₺

Akran Öğretimi Kullanıcı El Kitabı

118,71 ₺

Görsel Sanatlar Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları

150,38 ₺

Proje Geliştirme Ve Yönetimi

118,71 ₺

Kırmızı Küreden Mektubunuz Var Bir Süreçsel Drama Denemesi

67,24 ₺

Yüz Boyama Öğretimi Uygulamalı Bir Çalışma

110,79 ₺

Güncel Öğrenme Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

142,46 ₺

Anılarla Öğretmenlik

193,93 ₺

Yeniden Öğretmeyi Öğrenmek

118,71 ₺

Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik P N11.10413

170,18 ₺

Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi

102,87 ₺

Ilkokuma Ve Yazma Öğretimi

142,46 ₺

Adım Adım Arabuluculuk

79,12 ₺

Il Milli Eğitim Müdürlükleri İçin Denetim Modeli

67,24 ₺

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde Yeni Eğilimler

110,79 ₺

Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri Destekli Materyal Gelişti

170,18 ₺

Çözümlü Diferansiyel Denklemler

138,50 ₺

Fen Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları

94,95 ₺

Bir Piyanistin Gezegen Rehberi

71,20 ₺

Yaşam Boyu Okuma Eğitimi

126,63 ₺

Sosyal Bilgiler Dersi Ve Eğitiminin Tasarımı

110,79 ₺

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

87,03 ₺

Türkçe Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları N11.29240

150,38 ₺

Alternatif Okullar Ve Alternatif Eğitim Uygulamaları

201,85 ₺

Ücretsiz Kargo

Eğitim Ve Program Üzerine Düşünceler Yönelimler

83,07 ₺

Psiko-Sosyal Yönleriyle Yönetim

245,40 ₺

Ücretsiz Kargo

Eğitime Giriş N11.77813

118,71 ₺

Mantıksal Akıl Yürütme

150,38 ₺

Işbirlikli Öğrenme El Kitabı

118,71 ₺

Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme Ve Öğrenme Yaklaşımları

118,71 ₺

Hikâyeleriyle Şiir Çözümlemeleri

94,95 ₺

Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri

110,79 ₺

Okul-Çevre Ilişkileri

94,95 ₺

Ders Kitabı Incelemesi

138,50 ₺

R Programlama Dili İle Puanlayıcılar Arası Uyum Ve Güvenirlik

87,03 ₺

Geçmişten Günümüze Ilkokul Programları 1924-2018

79,12 ₺

Fen Bilimleri Öğretmen Ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretim

138,50 ₺

Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları

142,46 ₺

Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi

142,46 ₺

Sınıfta Etkili Öğretim Ve Yönetim

174,14 ₺

Ilköğretimde Türkçe Öğretimi

182,05 ₺

Metin Işleme Süreçli - Mikro Öğretim Uygulama Örnekli - Türkçe Öğ

178,10 ₺

Vatandaşlık Yaklaşımları

87,03 ₺

Tüm Yönleriyle Fizik Ders Kitapları

71,20 ₺

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi

90,99 ₺

Eğitim Kültür Ve Edebiyat Yazıları

87,03 ₺

Akademik Kitap Fiyatları

Eğitim son derece önemli bir alandır. Özellikle üniversite yaşantısı olan insanların akademik dünyası çok daha önemlidir denilebilir. Akademik alanda kariyer yapan insanlar için birçok farklı kitap bulunuyor. Bu kitaplar bazen tez yazmada sizlere yardımcı olurken bazen de bilgi dağarcığınızı geliştirmenize destek veriyor. Online olarak temin edebileceğiniz birçok akademik kitap bulunuyor. Bu kitapların her biri farklı uzmanlık alanlarına ait olan ürünlerdir. Bazıları tıp alanını ilgilendirirken bazıları hukuk alanını yakından ilgilendirmektedir. İyi yazarların kaleme almış olduğu bu kitaplar son derece farklı bir skalaya sahiptir. 

Hukuk Alanındaki Eserler

Hukuk alanında akademik kariyer yapan insanların mutlaka okuması ve kitaplığında bulundurması gereken ürünler bulunuyor. Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz Anayasa ve İdare Hukuku kitabıdır. Bu kitap insanların hukuk ile ilgili olarak birçok konuda bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Hukuk ile ilgili yararlanılabilecek olan kaynaklardan birisi de ceza hukukudur. Bu kitap da son derece detaylı bir şekilde alanında uzman olan profesörler tarafından hazırlanmıştır. Aynı zamanda vergi kanunları, tıp hukuku gibi alanlarda da eserleri bir arada bulabilirsiniz. 

Bilimsel Kitap Çeşitleri

Bilimsel kitaplar da insanların akademik yaşamlarında ilgi gören ürünler arasındadır. Sonun Başlangıcı, Zamanın Kısa Tarihi, Kuramsal Başlangıç çok satan ürünler arasındadır. Bilime ilgi duyan insanların çok severek okudukları bu kitaplar merak edilen her konuda insanları tatmin eden ürünlerdir.