Ürün Bulunamadı.

Akıllı ev sistemleri, ileri teknolojinin günlük hayatımızda yer alması ile evlerimizde ve ofislerimizde kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı ev teknolojileri ile ifade edilmek istenen kavram; farklı amaçla oluşturulmuş ve kullanım özeliklerine sahip, birbirinden bağımsız sistemler bütünüdür. Bu nedenle akıllı ev sistemleri, ihtiyaç duyulan konu ile ilgili kurulabildiği gibi, hayatı daha konforlu hale getirmek için, ev bütününde her alan için de oluşturulabilir.

Akıllı Ev Sistemi Nedir?

Akıllı ev sistemleri ile ulaşılmak istene nokta; ev kullanımında yer alan bütün cihazların otomasyonu ve gerektiğinde birbiriyle uyumlu çalışmasının sağlanmasıdır şeklinde ifade edilebilir. Evde yaşayanların hayat tarzına, evde yaşama alışkanlıklarına, istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen bu sistemler oldukça esnektir. Bu nedenle evin kişiselleştirilmesi, kullanıcı istek ve özelliklerine göre düzenlenmesi, bu sistemler sayesinde oldukça kolaydır.

Akıllı Ev Sistemleri Neler İçin Kullanılabilir?

Akıllı ev sistemleri, sadece günlük hayatı daha konforlu hale getirmek amaçlı oluşturulmaz. Bu sadece fonksiyonlarından bir tanesidir. Kullanım amacına uygun olarak; enerjinin en etkin ve verimli şekilde kullanımı, güvenliğin maksimum seviyede sağlanması, insan kaynaklı kullanım hataları neticesinde oluşabilecek arıza ve sorunların yaşanmaması gibi pek çok faydayı sağlayan bu sistemlerin başlıca kullanım alanları şöyle sıralanabilir;

Ev ısıtma ve soğutma kontrolünün akıllı sistemlerce yöneltilmesi sayesinde mevsim özelliklerine göre en iyi ısıtma ya da serinletme otomatik olarak düzenlenebilir. Belirli zaman aralıkları için manuel düzenleme yapılabileceği gibi, ısı algılayıcılar sayesinde bu işlemler sistem tarafından da otomatik olarak düzenlenebilir.

Ev güvenliği amaçlı kullanımlarda gerekli izni olanların eve giriş çıkışları rahatlıkla yapılabilirken, istenmeyen durumlarda sistem durumu güvenlik birimlerine ve ev sahibine bildirmeyi otomatik olarak yapabilir. Aynı zamanda kamera kaydına sahip bir güvenlik sistemi, durumun daha iyi analiz edilmesinde büyük rol oynayabilir.

Alışveriş ihtiyaçlarında bile kullanılabilen akıllı ev sistemleri artık buzdolabında azalan malzemeyi tespit etmekte, otomatik sipariş aktif edilmişse eksilen malzemelerin siparişini tanımlanmış market ya da merkezlerden verebilmektedir.

Kullanım şekline ve alışkanlıklara göre kendini geliştirebilen bu sistemler sayesinde o akşam hangi film ya da dizinin seyredilebileceği de akıllı televizyonlardan kolaylıkla öğrenilebilir.

Özellikle sağlık sorunu olanlar için ilaç alım saati hatırlatması ya da gerektiğinde acil yardım çağrısı bile yapabilen akıllı ev sistemleri hayati önem taşımaktadır.

Akıllı Ev Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Pek çok kolaylığı sunan ve kullanımda verimliliği sağlayan akıllı ev sistemleri geliştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir özelliktedirler. Bu sayede, değişen koşullar ya da ihtiyaçlara kolaylıklar uyum sağlayabilmektedirler. Bütün bunlar göz önüne alındığında, başlıca faydaları;

Genellikle uzaktan ulaşılabilir olmaları sayesinde, akıllı cihazlar üzerinden yönlendirilebilirler. İstenen cihazların çalışma ya da durdurulması kolaylıkla yapılabilir. Ev ortamını gözleme imkanı sunduğundan, canlı olarak ev iç ve dış mekanları istenildiğinde kontrol edilebilir.

Teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak güncellemeleri yapılabilir, yeni özellikler eklenebileceği gibi; kullanılmayan özellikler devre dışı bırakılabilir.

Akıllı ev sistemlerinde sunulan bütün uygulamalar seçilmek zorunda değildir. Sadece istenen ve belirlenen alan ya da cihazlar için uygulanabilirler.

Enerji kullanım ve korunması en üst seviyede sağlanacağından hem çevre hem de bütçe dostu sistemlerdir.

Akıllı Ev Sistemleri Pahalı mıdır?

Sistem kurulumları ve cihazlar, pahalı ya da ucuz tanımlaması yapmak pek mümkün olmamaktadır. Akıllı ev sistemi kurma aşamasında maliyeti etkileyen bazı konuların göz önünde bulundurulması faydalı olabilir;

Oluşturulacak sistemin hangi alan, cihaz ve amaç için kurulacağının belirlenmesi. Bunların tamamının bir bütün olarak tek seferde mi yoksa zaman içerisinde ayrı ayrı mı yapılacağı da maliyeti etkilemektedir.

Kullanılacak cihaz ya da sistemlerin özelliklerine göre oluşabilecek fiyat farklılıkları.

Son yıllarda yapılan yeni evlerin çoğu akıllı ev sistemlerine sahip ya da bu sistemlerin kurulumu için gerekli alt yapıya uygun olarak inşa edilmektedir. Mevcut evde oluşturulacak akıllı ev sistemlerinin maliyeti bu nedenle daha yüksek olabilir.